Skip to main content
Skip table of contents

Video-support

Vi har også en egen Youtube-kanal hvor vi deler instruksjonsvideoer for blant annet registrering og idriftsettelse.

https://www.youtube.com/@xsecurevideo

Her vil du for øyeblikket kunne finne følgende:

  1. Registrere ny bruker og bedrift

  2. Registrering av ny lokasjon

  3. Idriftsetting av alarmsender

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.