Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan installere iO10+ (for montør)

Her er en kort anvisning for hvordan du skal installere Xconnect iO10+.

Innholdsfortegnelsen hjelper deg med rask navigering mellom trinnene.

Montering ved brannsentral

 1. Monter opp Xconnect iO10 ved brannsentral.

 2. Kabelinnføring i bakkant av enheten, bruk avstandsstykkene som følger med. Benytt samme innføring for antennen.

  • 2 typer antenner tilgjengelig: magnetfot som plasseres på toppen av terminaler, og en “sigar-antenne“ som festes på siden av terminalen eller på vegg (selvklebende).

 3. Koble til signalkablene på de ulike inngangene.

 4. Koble til driftsspenning (230V), samt batteri på skrutilkobling ved sikring.

 5. Sett på spenning og se at lysene begynner å blinke.

 6. Vent i ca. 2 minutter mens terminalen kobler seg opp på mobilnettet og mot vårt system.


  Eksempel på tilkoblinger  Informasjon om statuslampene.

Registrere alarmsender i Xsecure app (lastet ned)

Instruksjonsvideo

 1. Start Xsecure-app og logg inn.

  • Dersom du ikke har registrert egen bruker enda, må dette gjøres først av oss. Ta kontakt med support.

 2. Legg inn senderens IMEI-nummer eller velg “Skann QR-kode“ og skann koden på terminalen, klikk Neste. (Terminalen blir aktivert.)

 3. Fyll inn Terminal-/Lokasjonsnavn, og klikk Neste.

 4. Velg om du vil hoppe over konfigurering av inngangene. Det kan gjøres senere under Innstillinger.

  • NB! Inngang 10 skal alltid merkes “Tamper“.

 5. Test aktive innganger fra brannsentralen, eventuelt nøkkelsafe og sprinkler, og se at korrekt alarmtekst kommer opp i Xsecure app på mobiltelefonen.

 6. Alarmer vises også i varslingssenteret på mobiltelefonen.

Avslutning

 1. Skru på lokket.

 2. Sjekk at Tamper-alarm blir tilbakestilt i Xsecure app.

 3. Du kan nå velge om du vil overføre terminalen til kunden. Via Innstillinger velges “Overfør system“, og skriv inn e-post til kunden.

  • Det anbefales å vente med dette til all testing er gjort og lokasjonen er aktivert hos alarmstasjonen.

 4. Klikk Overfør for å avslutte.

  • NB! Etter at terminalen er overført har du ikke lenger tilgang til den.

 5. Du er nå ferdig med installasjonen.

 6. Nå gjenstår bare å koble sammen en Lokasjon og en Terminal. Det gjøres i Xview på web/mobil - app.xsecure.no.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.