Skip to main content
Skip table of contents

Xconnect iO10

Før montering

Viktig om iO10 og innganger (EOL).pdf

Terminalen

Produktbeskrivelse Xconnect iO10.pdf

Xconnect iO10+ finnes i utgaver med en eller to føringsveier (4G og fast kablet internett - Xconnect iO10 Dual), og 2 ulike driftsspenninger.

Xconnect iO10+

Driftsspenning kan være 230V AC m/batteri eller 24-32V DC u/batteri. Ved 24-32V DC driftsspenning strømforsynes terminalen fra brannsentralen, og man skal ikke benytte eget batteri i terminalen.

Ved 230V AC skal det benyttes internt batteri, som finnes i 2 størrelser, 1,2Ah for 12 timer nødstrøm, og 2,4 Ah for 24 timers nødstrøm. Denne versjonen av iO10 er beregnet for fast tilførsel av 230V AC, i hht. kravene. Man kan bestille ledningssladd på 1,5m m/jord dersom det ikke er mulig med fast tilkobling. Da skal støpsel merkes at den ikke skal røres.

Xconnect iO10 standard 9 innganger, men kan økes til 19 innganger. Inngang 10 er alltid tamper/sabotasje. Det kreves ikke HW for å øke antall innganger.

Alle innganger er standard satt til EOL (overvåket med motstand) og det må derfor monteres en 4.7K motstand i serie eller parallell over utgangen på brannsentralen. Følger vedlagt iO10.

Det er en fordel at ledige innganger blir “lasket” med motstand i parallell for å unngå falske alarmer.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.