Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan installere iO6 (for montør)

Her er en kort anvisning for hvordan du skal installere Xconnect iO6.

Innholdsfortegnelsen hjelper deg med rask navigering mellom trinnene.

Montering inne i brannsentral

 1. Monter Xconnect iO6 i brannsentralen.

  • Bruk medfølgende borrelås-tape.

  • Medfølgende antenne trekkes ut av brannsentralen og limes på vegg/side av brannsentralen.

 2. Koble til kabler på de ulike inngangene i hht. koblingsskjemaet.

 3. Koble til driftsspenning fra brannsentralen - 24V (maks 32V DC). Sjekk polaritet.

 4. Sett på spenning og vent på at lysene begynner å blinke.

Montering av iO6 i ekstra kapsling, utenfor brannsentral

 1. Skru av lokket på terminalen, 4 skruer.

 2. Monter enheten ved brannsentralen.

 3. Koble til kabler på de ulike inngangene i hht. koblinsskjemaet.

 4. Koble til driftsspenning fra brannsentralen - 24V (maks 32V DC). Sjekk polaritet.

 5. Sett på spenning og vent på at lysene begynner å blinke.

Vent på lys i senderen

Registrere alarmsender i Xview

Instruksjonsvideo

 1. Start Xview-app og logg inn.

  • Dersom du ikke har registrert egen bruker enda, må dette gjøres først i Xview på web.

 2. Legg inn senderens IMEI-nummer eller velg “Skann QR-kode“ og skann koden på terminalen, klikk Neste. (Terminalen blir aktivert.)

 3. Fyll inn terminalnavn og klikk Neste.

 4. Via Innstillinger gis hver aktive inngang en beskrivelse.

  • NB! Inngang 6 skal alltid merkes “Tamper“ når iO6 er montert i ekstra kapsling.

 5. Test aktive innganger fra brannsentralen, eventuelt nøkkelsafe og sprinkler, og se at korrekt alarmtekst kommer opp i app-en.

 6. Alarmer vises også i varslingssenteret på telefonen.

Avslutning

 1. Skru på lokket.

 2. Sjekk at Tamper-alarm blir tilbakestilt i Xview.

 3. Skal terminalen overføres til kunden gjøres det via Innstillinger, velg “Overfør system”, og skriv inn e-post til kunden.

  • Det anbefales å vente med dette til all testing er gjort og lokasjonen er aktivert hos alarmstasjonen.

 4. Klikk Overfør for å avslutte.

  • NB! Etter at terminalen er overført har du ikke lenger tilgang til den.

 5. Du er nå ferdig med installasjonen.

 6. Nå gjenstår bare å koble sammen en Lokasjon og en Terminal. Det gjøres i Xview på web/mobil - app.xsecure.no.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.