Skip to main content
Skip table of contents

Xconnect iO6

Før montering

Viktig om iO6 og innganger (EOL).pdf

Terminalen

Produktbeskrivelse Xconnect iO6.pdf

Xconnect iO6 kommer i 2 utgaver. Én med enkel kapsling for innmontering i brannsentral, og én i ekstra kapsling for montering på vegg.

Til venstre: iO6 til montering inne i brannsentral, til høyre: iO6 til montering på vegg.

Driftsspenning på 9-32V DC, strømforsynes fra brannsentralen.

Standard 6 innganger, hvor inntil 3 av disse kan benyttes som utganger. Ved montering av iO6 på vegg er inngang 6 alltid Tamper.

Alle innganger er standard satt til EOL (Overvåket med motstand). 10K motstand i serie eller parallell over utgangen på brannsentralen.

Eksempel på tilkoblinger

Vår iO6 for ekstern montering har påmontert kabel for raskere montering. Kabelen gir driftsspenning og koblinger til de 5 ledige inngangene. Den 6. inngangen er koblet som Tamper.

Her er oversikten på tilkoblingene

Rød

DC + (5-32VDC)

Sort

DC -

Hvit

Inngang 1

Gul

Inngang 2

Brun

COM, felles jord

Grønn

Inngang 3

Orange

Inngang 4

Sort

COM/Felles jord

Blå

Inngang 5

Rød

Tamper/sabotasje

A RS485

NC

B RS485

NC

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.