Skip to main content
Skip table of contents

Xconnect iO6

Før montering

Viktig om iO6 og innganger (EOL).pdf

Produktbeskrivelse Xconnect iO6.pdf

Terminalen

Xconnect iO6 kommer i 2 utgaver. Én med enkel kapsling for innmontering i brannsentral, og én i ekstra kapsling for montering på vegg.

Til venstre: iO6 til montering inne i brannsentral, til høyre: iO6 til montering på vegg.

Driftsspenning på 24-32V DC, strømforsynes fra brannsentralen.

Standard 6 innganger, hvor inntil 3 av disse kan benyttes som utganger. Ved montering av iO6 på vegg er inngang 6 alltid Tamper.

Alle innganger er standard satt til EOL (Overvåket med motstand). 10K motstand i serie eller parallell over utgangen på brannsentralen.

Eksempel på tilkoblinger

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.